Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Execution only

Sitemap

Disclaimer

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije)beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden.

Een advocaat die per ongeluk een fatale termijn overschrijdt. Een architect die een rekenfout maakt. Fouten die grote financiële gevolgen kunnen hebben. U kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld.

De beroepsaansprakelijkheid verzekering biedt u zekerheid. Wij volgen de (Europese) regelgeving en jurisprudentie op de voet en verwerken zonodig de laatste ontwikkelingen in de polis.

Dekking

Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft de volgende dekking:

Omvang dekking

De rubriek dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover alle derden, voor schade als gevolg van fouten in de uitoefening van het verzekerde beroep. Ook fouten begaan door een ander zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde werkzaam was.

Gedekt is directe vermogensschade: vermogensschade die niet het gevolg is van personenschade en/of zaakschade.

Niet gedekt zijn personenschade en zaakschade. Hiervoor moet de rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen worden afgesloten.

Niet gedekt is het verloren gaan van geld en geldswaardige papieren en fouten bij het beheer van een kas of bij het doen van betalingen. Honorarium en kosten voor herstel of opnieuw uitvoeren worden niet vergoed. Geen dekking voor schade i.v.m. vermogensdelicten. Geen dekking voor fouten in de uitoefening van nevenfuncties. Geen dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen. Hiervoor kan wel een aparte verzekering worden afgesloten.